Hopp til hovedinnholdet

Carnegie Fastighetsfond Norden C Carnegie Nordisk Eiendom

Kurs

242,77 NOK

Pr dato 25.02.2020

Siste 3 år

30,19%

Gj. snitt årlig avkastning

Risiko

Risikoprofil 5 / 7

ISIN
SE0007412994

Løpende kostnad
1,75%

Anbefalt konto
Aksjesparekonto

Minimumsbeløp
250 NOK

Investeringsprofil

Carnegie Fastighetsfond er et aktivt forvaltet aksjefond. Fondets fokus er at fondets aktiva plasseres i eiendoms- og byggefirmaer primært i nordiske markedene. Fondet vil investere i eiendomsselskaper hvor selskapene primært eier ferdigstilte eiendommer. Fondet kan investere i omsettelige verdipapirer, pengemarkedsinstrumenter, derivater, fondsandeler og fordringer på kredittinstitusjoner.

keyboard_arrow_up

Historisk avkastning er ingen garanti for fremtidig avkastning. Fremtidig avkastning vil blant annet avhenge av markedsutviklingen, forvalterens dyktighet, fondets risikoprofil og forvaltningshonorar. Avkastningen kan bli negativ som følge av kurstap. Informasjon om kostnader og ytterligere opplysninger finnes i fondenes nøkkelinformasjon og prospekt på www.skagenfondene.no/kostnader.