Hopp til hovedinnholdet

Aberdeen World Equity Fund A

  • Globale
  • Store selskaper
  • Blanding

Kurs

172,44 NOK

Pr dato 14.06.2019

Siste 3 år

9,13%

Gj. snitt årlig avkastning

Risiko

Risikoprofil 5 / 7

ISIN
LU0094547139

Løpende kostnad
1,69%

Anbefalt konto
Aksjesparekonto

Minimumsbeløp
1 000 NOK

Investeringsprofil

The fund’s investment objective is long-term total return to be achieved by investing at least two-thirds of the fund’s assets in equities and equity-related securities.

Historisk avkastning er ingen garanti for fremtidig avkastning. Fremtidig avkastning vil blant annet avhenge av markedsutviklingen, forvalterens dyktighet, fondets risikoprofil og forvaltningshonorar. Avkastningen kan bli negativ som følge av kurstap. Informasjon om kostnader og ytterligere opplysninger finnes i fondenes nøkkelinformasjon og prospekt på www.skagenfondene.no/kostnader.