Hopp til hovedinnholdet

Kurs

56,77 NOK

Pr dato 14.06.2019

Siste 3 år

15,47%

Gj. snitt årlig avkastning

Risiko

Risikoprofil 5 / 7

ISIN
LU0107464264

Løpende kostnad
1,94%

Anbefalt konto
Aksjesparekonto

Minimumsbeløp
1 000 NOK

Investeringsprofil

The Fund’s investment objective is long-term total return to be achieved by investing at least two-thirds of the Fund’s assets in equities and equity-related securities of companies involved in high technology industries; and/or, of companies which have the preponderance of their business activities in high technology industries; and/or, of holding companies that have the preponderance of their assets in companies involved in high technology industries.

Historisk avkastning er ingen garanti for fremtidig avkastning. Fremtidig avkastning vil blant annet avhenge av markedsutviklingen, forvalterens dyktighet, fondets risikoprofil og forvaltningshonorar. Avkastningen kan bli negativ som følge av kurstap. Informasjon om kostnader og ytterligere opplysninger finnes i fondenes nøkkelinformasjon og prospekt på www.skagenfondene.no/kostnader.