Hopp til hovedinnholdet

Aberdeen Japanese Smaller Companies Fund A

  • Japan
  • Små-/ mellomstore selskaper

Kurs

124,32 NOK

Pr dato 14.06.2019

Siste 3 år

9,69%

Gj. snitt årlig avkastning

Risiko

Risikoprofil 6 / 7

ISIN
LU0278933410

Løpende kostnad
1,68%

Anbefalt konto
Aksjesparekonto

Minimumsbeløp
1 000 NOK

Investeringsprofil

Fondet mål og investeringspolitikk er å oppnå en kombinasjon av inntekter og vekst ved å investere i det vesentlige i aksjer i mindre selskaper som er basert eller utfører det meste av virksomheten i Japan. Mindre selskaper er slike som er verdsatt til under Yen 250 milliarder på investeringstidspunktet.

Historisk avkastning er ingen garanti for fremtidig avkastning. Fremtidig avkastning vil blant annet avhenge av markedsutviklingen, forvalterens dyktighet, fondets risikoprofil og forvaltningshonorar. Avkastningen kan bli negativ som følge av kurstap. Informasjon om kostnader og ytterligere opplysninger finnes i fondenes nøkkelinformasjon og prospekt på www.skagenfondene.no/kostnader.