Hopp til hovedinnholdet

AB - International Technology Portfolio A

  • Bransjefond
  • Teknologi

Kurs

3 096,24 NOK

Pr dato 13.06.2019

Siste 3 år

25,14%

Gj. snitt årlig avkastning

Risiko

Risikoprofil 6 / 7

ISIN
LU0060230025

Løpende kostnad
2,21%

Anbefalt konto
Aksjesparekonto

Minimumsbeløp
300 NOK

Investeringsprofil

Under normale omstendigheter investerer Fondet i hovedsak i aksjer i selskaper som forventes å dra nytte av teknologiske fremskritt. Formålet er å investere i verdipapirer som har potensial til å oppnå fremragende inntjeningsvekst. Fondet kan investere i aksjer i selskaper hvor som helst i verden, inklusiv i vekstland. Fondet kan benytte derivater (i) for effektiv porteføljeforvaltning og (ii) i arbeidet med å redusere potensielle risiki.

Historisk avkastning er ingen garanti for fremtidig avkastning. Fremtidig avkastning vil blant annet avhenge av markedsutviklingen, forvalterens dyktighet, fondets risikoprofil og forvaltningshonorar. Avkastningen kan bli negativ som følge av kurstap. Informasjon om kostnader og ytterligere opplysninger finnes i fondenes nøkkelinformasjon og prospekt på www.skagenfondene.no/kostnader.