Hopp til hovedinnholdet

AB - Global Core Equity Portfolio A

  • Globale
  • Store selskaper
  • Blanding

Kurs

171,13 NOK

Pr dato 13.06.2019

Siste 3 år

13,73%

Gj. snitt årlig avkastning

Risiko

Risikoprofil 5 / 7

ISIN
LU1061039258

Løpende kostnad
1,80%

Anbefalt konto
Aksjesparekonto

Minimumsbeløp
300 NOK

Investeringsprofil

The Portfolio's investment objective is long term growth of capital. The Portfolio seeks to achieve its investment objective by investing in a portfolio of equity securities of issuers from markets around the world, including issuers in developed countries as well as emerging market and frontier market countries.

Historisk avkastning er ingen garanti for fremtidig avkastning. Fremtidig avkastning vil blant annet avhenge av markedsutviklingen, forvalterens dyktighet, fondets risikoprofil og forvaltningshonorar. Avkastningen kan bli negativ som følge av kurstap. Informasjon om kostnader og ytterligere opplysninger finnes i fondenes nøkkelinformasjon og prospekt på www.skagenfondene.no/kostnader.