Hopp til hovedinnholdet
Fond chevron_right
Sparing i fond chevron_right
Bærekraft chevron_right
Om oss chevron_right
Nyheter chevron_right
Rådgivning chevron_right
Kontakt oss chevron_right
Orkide med kvinne i bakgrunnen
Mål nummer 8 er å jobbe for en inkluderende og bærekraftig langsiktig økonomisk vekst, full og produktiv sysselsetting og anstendige arbeidsvilkår for alle. For SKAGEN betyr det blant mye annet at vi kun kjøper Fairtrade-blomster og kaffe på vårt hovedkontor. Foto: Bloomberg

SKAGEN har lenge jobbet for å være en attraktiv arbeidsplass. Vi måler medarbeiderengasjement og -tilfredshet hver måned og setter i verk tiltak basert på dette. 

SKAGEN følger nøye alle gjeldende lover og regler. Vi støtter medarbeideres rett til å organisere seg. I løpet av årene har vi tatt ekstra skritt for å sikre en stabil og motivert arbeidsstyrke, inkludert fleksibel arbeidstid, for å garantere en god balanse mellom arbeid og fritid. Vår strategi omfatter også å styrke pågående yrkesmessig utvikling for alle medarbeidere. Det inkluderer også medarbeidere som ønsker å flytte innad i organisasjonen via vårt interne arbeidsmarked. 

SKAGEN har et ansvar for å sørge for at vår praksis er bærekraftig. I fremtiden vil vi øke innsatsen for å sikre at de produkter vi kjøper ikke skader miljøet, bidrar til urettferdige arbeidsforhold eller strider mot menneskerettighetene. 

Viktige tiltak omfatter:

  • Obligatorisk utdannelse innen etikk, AML, GDPR og mot korrupsjon
  • Månedlige spørreundersøkelser rundt medarbeidertilfredshet
  • Kun Fairtrade-sertifiserte blomster og kaffe
  • Økt fokus på balanse mellom arbeid og fritid

 

Historisk avkastning er ingen garanti for fremtidig avkastning. Fremtidig avkastning vil blant annet avhenge av markedsutviklingen, forvalterens dyktighet, fondets risikoprofil og forvaltningshonorar. Avkastningen kan bli negativ som følge av kurstap. Informasjon om kostnader og ytterligere opplysninger finnes i fondenes nøkkelinformasjon og prospekt på www.skagenfondene.no/kostnader.

Meld deg på vårt nyhetsbrev

Ved å registrere samtykker du til at SKAGEN registrerer e-postadressen din for dette formålet. Du kan når som helst avslutte abonnementet ved å bruke lenken i e-postene du mottar. Se mer info rundt SKAGENs personvernregler.

keyboard_arrow_up