Hopp til hovedinnholdet
Fond chevron_right
Sparing i fond chevron_right
Rådgivning chevron_right
Nyheter chevron_right
Kontakt oss chevron_right
Bærekraft chevron_right
Om oss chevron_right
Arrangementer chevron_right

Innholdet på denne siden er markedsføring

2 min lesing

Ida Wolden Bache

7. oktober 2022

Norges Banks rolle som sentralbank ble først formalisert i 1892. Ida Wolden Bache er den 12. i rekken av sentralbanksjefer siden den gang – da er Arnold C. Ræstad medregnet, som satt i

London under andre verdenskrig.  
Ida Wolden Bache har fartstid fra Norges Bank siden 1998, hvor hun blant mye annet var visesentralbanksjef, før hun ble utnevnt til sentralbanksjef i mars 2022. Den åremålsstillingen har hun i seks år. Wolden Bache har en mastergrad fra London School of Economics and Political Science, i tillegg til en doktorgrad i samfunnsøkonomi fra Universitetet i Oslo.  

Sentralbanksjefen beskrives som en sjeldent dyktig fagøkonom, særlig innen pengepolitikk og finansiell stabilitet. I disse dager går mye av jobben hennes ut på det; å sørge for at inflasjonen ikke blir for høy og uhåndterbar. Under hennes ledelse har Norges Bank satt opp renten i noe av en rekordfart, med 0,5 prosentpoeng av gangen. Ifølge sentralbankens egne prognoser vil styringsrenten heves flere ganger før vi når en topp rundt midten av 2023.  

På Nyttårskonferansen 2023 gleder vi oss stort til at sentralbanksjefen skal holde foredrag – det er første gang at en sittende sentralbanksjef er på talerlisten. 

Historisk avkastning er ingen garanti for fremtidig avkastning. Fremtidig avkastning vil blant annet avhenge av markedsutviklingen, forvalternes dyktighet, fondets risikoprofil og forvaltningshonorar. Avkastningen kan bli negativ som følge av kurstap. Det kan være risiko knyttet til investeringer i fondet på grunn av markedsbevegelser, utvikling i valuta, rentenivåer, konjunkturer, bransje- og selskapsspesifikke forhold. Før investering anbefales kunder å sette seg inn i nøkkelinformasjon og prospekt som inneholder nærmere informasjon om fondet egenskaper og kostnader. Informasjonen finnes på www.skagenfondene.no. SKAGEN AS forvalter fondene etter avtale med Storebrand Asset Management.

keyboard_arrow_up