Hopp til hovedinnholdet
Fond chevron_right
Sparing i fond chevron_right
Rådgivning chevron_right
Nyheter chevron_right
Kontakt oss chevron_right
Bærekraft chevron_right
Om oss chevron_right
Arrangementer chevron_right

Innholdet på denne siden er markedsføring

I 21 år jobbet Nassim Nicholas Taleb som analytiker (kvantitativ trader) før han begynte som forsker i filosofiske, matematiske og (for det meste) praktiske sannynlighetsberegninger.

Taleb har skrevet en bokserie kalt Incerto (The Black Swan, Fooled by Randomness, Antifragile, og skin in the Game) som dekker en rekke brede aspekter av usikkerhet. Samlingen er oversatt til 36 språk, og ga ham verdensberømmelse. 

I tillegg har Taleb skrevet over 50 vitenskapelige artikler innen statistisk fysikk, statistikk, filosofi, etikk, økonomi, internasjonale saker og kvantitativ økonomi, rundt begrepet risiko og sannsynlighet.

Taleb er for tiden professor i risikostyring ved  NYUs Tandon School of Engineering (kvart stilling) og er vitenskapelig rådgiver for Universa Investments. I disse dager er oppmerksomheten rettet mot egenskapene til systemer som kan håndtere vilkårlighet ("antifragile"). Taleb avviser alle utmerkelser og alt som "gjør kunnskap til en tilskuersport".

Taleb gikk motsatt vei enn mange andre, fra næringsliv til utdanning og fra praksis til teori. Han begynte som trader og tok deretter doktorgrad midtveis i karrieren. Han skrev litterære bøker før han skrev sakprosa og arbeidet hans ble gradvis mer tekniske over tid. 

Historisk avkastning er ingen garanti for fremtidig avkastning. Fremtidig avkastning vil blant annet avhenge av markedsutviklingen, forvalternes dyktighet, fondets risikoprofil og forvaltningshonorar. Avkastningen kan bli negativ som følge av kurstap. Det kan være risiko knyttet til investeringer i fondet på grunn av markedsbevegelser, utvikling i valuta, rentenivåer, konjunkturer, bransje- og selskapsspesifikke forhold. Før investering anbefales kunder å sette seg inn i nøkkelinformasjon og prospekt som inneholder nærmere informasjon om fondet egenskaper og kostnader. Informasjonen finnes på www.skagenfondene.no. SKAGEN AS forvalter fondene etter avtale med Storebrand Asset Management.

keyboard_arrow_up