Hopp til hovedinnholdet
Fond chevron_right
Sparing i fond chevron_right
Rådgivning chevron_right
Nyheter chevron_right
Kontakt oss chevron_right
Bærekraft chevron_right
Om oss chevron_right
Arrangementer chevron_right

Innholdet på denne siden er markedsføring

Foto av en mann

Per-Christian Schie

Per-Christian er en engasjert rådgiver og legger vekt på å hjelpe kundene til de beste løsningene for dem.

Per-Christian har en lang og variert bakgrunn fra ulike deler av finansbransjen. Før han kom til SKAGEN i 2019 var han en del av investeringsteamet i Storebrand. Per-Christian er en engasjert rådgiver og legger vekt på å hjelpe kundene til de beste løsningene for dem. Per-Christian jobbet en periode som finansdirektør, en erfaring han drar nytte av i rådgivningen til investerings- og holdingselskaper.

Last ned brosjyren (pdf)

Per-Christian gir ærlige råd og har et øye for detaljer samtidig som han ser det store bildet.

Kontakt Per-Christian:

Historisk avkastning er ingen garanti for fremtidig avkastning. Fremtidig avkastning vil blant annet avhenge av markedsutviklingen, forvalterens dyktighet, fondets risikoprofil og forvaltningshonorar. Avkastningen kan bli negativ som følge av kurstap. Det er knyttet risiko til investeringer i fondet på grunn av markedsbevegelser, utvikling i valuta, rentenivåer, konjunkturer, bransje- og selskapsspesifikke forhold. Før tegning oppfordres det til å lese fondenes nøkkelinformasjon og prospekt. Oversikt over kostnader finnes på www.skagenfondene.no/kostnader.

keyboard_arrow_up