Hopp til hovedinnholdet
Fond chevron_right
Sparing i fond chevron_right
Rådgivning chevron_right
Nyheter chevron_right
Kontakt oss chevron_right
Bærekraft chevron_right
Om oss chevron_right
Arrangementer chevron_right

Innholdet på denne siden er markedsføring

Foto av en mann

Nicolai Huuse

Nicolai har jobbet som rådgiver hos oss siden 2013.

Etter endt utdannelse i blant annet Shanghai har han jobbet i ulike deler av finans. Som rådgiver ønsker Nicolai å finne en riktig portefølje som kan gi kunden god avkastning, men også å videreformidle kunnskap og forståelse rundt investeringer.

Kontakt Nicolai:

E-post: Nicolai.Huuse@skagenfondene.no

Telefon: +47 408 64 496

Historisk avkastning er ingen garanti for fremtidig avkastning. Fremtidig avkastning vil blant annet avhenge av markedsutviklingen, forvalternes dyktighet, fondets risikoprofil og forvaltningshonorar. Avkastningen kan bli negativ som følge av kurstap. Det kan være risiko knyttet til investeringer i fondet på grunn av markedsbevegelser, utvikling i valuta, rentenivåer, konjunkturer, bransje- og selskapsspesifikke forhold. Før investering anbefales kunder å sette seg inn i nøkkelinformasjon og prospekt som inneholder nærmere informasjon om fondet egenskaper og kostnader. Informasjonen finnes på www.skagenfondene.no. SKAGEN AS forvalter fondene etter avtale med Storebrand Asset Management.

keyboard_arrow_up