Hopp til hovedinnholdet
Fond chevron_right
Sparing i fond chevron_right
Rådgivning chevron_right
Nyheter chevron_right
Kontakt oss chevron_right
Bærekraft chevron_right
Om oss chevron_right
Arrangementer chevron_right

Innholdet på denne siden er markedsføring

Foto av en mann

Marc Vonlanthen

Marc begynte i SKAGEN i 2022, etter å ha tatt en bachelorgrad i Økonomi og Administrasjon.

Som rådgiver er han opptatt av tillitsbygging, oppfølgning og service.
Gjennom tillit og samarbeid ønsker han å finne den riktige porteføljen til enhver kundes behov.

Kontakt Marc:
E-post: marc.vonlanthen@skagenfondene.no

Telefon: +47 975 88 227

Historisk avkastning er ingen garanti for fremtidig avkastning. Fremtidig avkastning vil blant annet avhenge av markedsutviklingen, forvalterens dyktighet, fondets risikoprofil og forvaltningshonorar. Avkastningen kan bli negativ som følge av kurstap. Det er knyttet risiko til investeringer i fondet på grunn av markedsbevegelser, utvikling i valuta, rentenivåer, konjunkturer, bransje- og selskapsspesifikke forhold. Før tegning oppfordres det til å lese fondenes nøkkelinformasjon og prospekt. Oversikt over kostnader finnes på www.skagenfondene.no/kostnader.

keyboard_arrow_up