Hopp til hovedinnholdet
Fond chevron_right
Sparing i fond chevron_right
Rådgivning chevron_right
Nyheter chevron_right
Kontakt oss chevron_right
Bærekraft chevron_right
Om oss chevron_right
Arrangementer chevron_right

Innholdet på denne siden er markedsføring

Foto av en kvinne

Anne Høiland

Anne er utdannet økonom og har jobbet innen finans siden hun startet arbeidskarrieren. Hun har tidligere jobbet som autorisert finansrådgiver i SR-Bank.

Anne er opptatt av å legge en god investeringsstrategi som skal danne grunnlaget for den beste investeringsløsningen til den enkelte. Hun har alltid kunden i fokus og er opptatt av å avdekke kundens behov for å gi god rådgivning.

Anne er en trygg og god rådgiver som til enhver tid er oppdatert på markedet. Hun har satt opp en solid investeringsportefølje og følger meg aktivt opp etter mitt eget ønske.

Kontakt Anne: 

E-post: anne.hoiland@skagenfondene.no
Telefon: +47 478 51 207

Historisk avkastning er ingen garanti for fremtidig avkastning. Fremtidig avkastning vil blant annet avhenge av markedsutviklingen, forvalternes dyktighet, fondets risikoprofil og forvaltningshonorar. Avkastningen kan bli negativ som følge av kurstap. Det kan være risiko knyttet til investeringer i fondet på grunn av markedsbevegelser, utvikling i valuta, rentenivåer, konjunkturer, bransje- og selskapsspesifikke forhold. Før investering anbefales kunder å sette seg inn i nøkkelinformasjon og prospekt som inneholder nærmere informasjon om fondet egenskaper og kostnader. Informasjonen finnes på www.skagenfondene.no. SKAGEN AS forvalter fondene etter avtale med Storebrand Asset Management.

keyboard_arrow_up