Hopp til hovedinnholdet
Fond chevron_right
Sparing i fond chevron_right
Rådgivning chevron_right
Kontakt oss chevron_right
Nyheter chevron_right

SKAGENs pensjonsprofiler

Kostnadene i SKAGENs pensjonsprofiler består av et fast løpende forvaltningshonorar i tillegg til faste og variable kostnader i de underliggende fondene. Som følge av variabelt honorar i noen av de underliggende fondene, vil kostnadene i pensjonsprofilene kunne variere fra år til år.

De oppgitte kostnadene er annualisert for å gi et mest mulig korrekt og sammenlignbart bilde av totalkostnaden.

SKAGEN pensjon 100

Flere av de underliggende fondene i SKAGEN pensjon 100 leverte høyere avkastning enn de respektive referanseindeksene i 2020. Den annualiserte totalkostnaden i fondet var på 1,52 prosent.

SKAGEN pensjon 80

Flere av de underliggende fondene i SKAGEN pensjon 80 leverte høyere avkastning enn de respektive referanseindeksene i 2020. Den annualiserte totalkostnaden i fondet var på 1,31 prosent.

SKAGEN pensjon 60

Noen av de underliggende fondene i SKAGEN pensjon 60 leverte høyere avkastning enn de respektive referanseindeksene i 2020. Den annualiserte totalkostnaden i fondet var på 1,05 prosent.

Historisk avkastning er ingen garanti for fremtidig avkastning. Fremtidig avkastning vil blant annet avhenge av markedsutviklingen, forvalterens dyktighet, fondets risikoprofil og forvaltningshonorar. Avkastningen kan bli negativ som følge av kurstap. Informasjon om kostnader og ytterligere opplysninger finnes i fondenes nøkkelinformasjon og prospekt på www.skagenfondene.no/kostnader.

Meld deg på vårt nyhetsbrev

Ved å registrere samtykker du til at SKAGEN registrerer e-postadressen din for dette formålet. Du kan når som helst avslutte abonnementet ved å bruke lenken i e-postene du mottar. Se mer info rundt SKAGENs personvernregler.

keyboard_arrow_up