Hopp til hovedinnholdet

Kurs

30 425,10 NOK

Pr dato 15.01.2020

Siste 3 år

12,64%

Gj. snitt årlig avkastning

Risiko

Risikoprofil 5 / 7

ISIN
LI0106892966

Løpende kostnad
1,78%

Anbefalt konto
Aksjesparekonto

Minimumsbeløp
250 NOK

Investeringsprofil

The fund is an actively managed equity portfolio using sustainable criteria, which primarily invests in companies operating around the globe. The philosophy of the investments considers the sustainable value creation and improvement to human well-being. The investment objective is to invest sustainably while also outperforming the benchmark. The fund seeks to achieve this by investing at least 85% of its net asset value (“NAV”) in LGT Sustainable Equity Global Sub- Fund (a subfund of Crown Sigma UCITS plc). The performance of the fund will essentially be equal to the Master Fund’s performance.

keyboard_arrow_up

Historisk avkastning er ingen garanti for fremtidig avkastning. Fremtidig avkastning vil blant annet avhenge av markedsutviklingen, forvalterens dyktighet, fondets risikoprofil og forvaltningshonorar. Avkastningen kan bli negativ som følge av kurstap. Informasjon om kostnader og ytterligere opplysninger finnes i fondenes nøkkelinformasjon og prospekt på www.skagenfondene.no/kostnader.