Hopp til hovedinnholdet

Kurs

151,48 NOK

Pr dato 16.01.2020

Siste 3 år

13,11%

Gj. snitt årlig avkastning

Risiko

Risikoprofil 5 / 7

ISIN
LU0318931358

Løpende kostnad
1,78%*

Anbefalt konto
Aksjesparekonto

Minimumsbeløp
500 NOK

Investeringsprofil

The fund seeks to provide long-term capital growth by investing primarily in small capitalisation emerging markets companies. At least 67% of the Sub-Fund's total assets (excluding cash and cash equivalents) will be invested in equity and equity linked securities of small capitalisation companies that are incorporated under the laws of, and have their registered office in, an emerging markets country, or that derive the predominant part of their economic activity from emerging market countries, even if listed elsewhere. Market capitalisation is the total value of a company's shares and may fluctuate materially over time. The Sub-Fund's weighted average market capitalisation will, at all times, be less than the weighted average market capitalisation of the MSCI Emerging Markets IMI Index.

* Fondet har et variabelt kostnadselement i tillegg til de løpende kostnadene. For informasjon om dette, gå inn på "Mer om fondet" og åpne "Kiid" dokumentet.

Opplysningene på denne siden kommer fra Morningstar. SKAGEN kan ikke garantere for riktigheten av disse.

keyboard_arrow_up

Historisk avkastning er ingen garanti for fremtidig avkastning. Fremtidig avkastning vil blant annet avhenge av markedsutviklingen, forvalterens dyktighet, fondets risikoprofil og forvaltningshonorar. Avkastningen kan bli negativ som følge av kurstap. Informasjon om kostnader og ytterligere opplysninger finnes i fondenes nøkkelinformasjon og prospekt på www.skagenfondene.no/kostnader.