Hopp til hovedinnholdet

Fidelity International Fund A

  • Globale
  • Store selskaper
  • Blanding

Kurs

500,76 NOK

Pr dato 13.06.2019

Siste 3 år

9,76%

Gj. snitt årlig avkastning

Risiko

Risikoprofil 5 / 7

ISIN
LU0048584097

Løpende kostnad
1,90%

Anbefalt konto
Aksjesparekonto

Minimumsbeløp
250 NOK

Investeringsprofil

Investerer på aksjemarkeder over hele verden, både større markeder og mindre "emerging markets".

Historisk avkastning er ingen garanti for fremtidig avkastning. Fremtidig avkastning vil blant annet avhenge av markedsutviklingen, forvalterens dyktighet, fondets risikoprofil og forvaltningshonorar. Avkastningen kan bli negativ som følge av kurstap. Informasjon om kostnader og ytterligere opplysninger finnes i fondenes nøkkelinformasjon og prospekt på www.skagenfondene.no/kostnader.