Hopp til hovedinnholdet

Didner & Gerge US Small and Microcap

  • USA
  • Små selskaper

Kurs

134,17 NOK

Pr dato 14.06.2019

Siste 3 år

Ingen tall

Gj. snitt årlig avkastning

Risiko

Risikoprofil 6 / 7

ISIN
SE0008347447

Løpende kostnad
1,60%

Anbefalt konto
Aksjesparekonto

Minimumsbeløp
250 NOK

Investeringsprofil

N/A

Historisk avkastning er ingen garanti for fremtidig avkastning. Fremtidig avkastning vil blant annet avhenge av markedsutviklingen, forvalterens dyktighet, fondets risikoprofil og forvaltningshonorar. Avkastningen kan bli negativ som følge av kurstap. Informasjon om kostnader og ytterligere opplysninger finnes i fondenes nøkkelinformasjon og prospekt på www.skagenfondene.no/kostnader.