Hopp til hovedinnholdet

Delphi Global Valutasikret

  • Aksjer
  • Øvrige

Kurs

1 086,08 NOK

Pr dato 24.06.2019

Siste 3 år

Ingen tall

Gj. snitt årlig avkastning

Risiko

Risikoprofil 5 / 7

ISIN
NO0010776362

Løpende kostnad
2,02%*

Anbefalt konto
Aksjesparekonto

Minimumsbeløp
250 NOK

Investeringsprofil

Delphi Global Valutasikret har som mål å oppnå langsiktig meravkastning ved å investere i aksjer globalt. Fondet forvaltes aktivt, og benytter Delphi-metoden som kombinerer tradisjonell fundamental analyse med trendanalyse. Fondet investerer i underfondet Delphi Global, og denne porteføljen består normalt av 50-60 store og mellomstore selskaper innenfor minimum fem sektorer. Fondet har UCITS-status, og referanseindeks er MSCI World Index NTR valutasikret til norske kroner. Årlig forvaltningshonorar i underfondet består av en fast del på 2 prosent og en symmetrisk variabel del som utgjør inntil +/- 2 prosentpoeng. I tillegg kommer en fast del på 0,02 prosent i Delphi Global Valutasikret. Samlet årlig forvaltningshonorar utgjør derfor 0,02 – 4,02 prosent, avhengig av fondets prestasjoner. Fondets verdier blir i all hovedsak valutasikret til norske kroner.

* Fondet har et variabelt kostnadselement i tillegg til de løpende kostnadene. For informasjon om dette, gå inn på "Mer om fondet" og åpne "Kiid" dokumentet.

Opplysningene på denne siden kommer fra Morningstar. SKAGEN kan ikke garantere for riktigheten av disse.

Spar i Delphi Global Valutasikret

keyboard_arrow_up

Historisk avkastning er ingen garanti for fremtidig avkastning. Fremtidig avkastning vil blant annet avhenge av markedsutviklingen, forvalterens dyktighet, fondets risikoprofil og forvaltningshonorar. Avkastningen kan bli negativ som følge av kurstap. Informasjon om kostnader og ytterligere opplysninger finnes i fondenes nøkkelinformasjon og prospekt på www.skagenfondene.no/kostnader.