Hopp til hovedinnholdet

Danske Invest SICAV - Europe High Dividend A (NOK)

  • Europa Utbytte

Kurs

292,73 NOK

Pr dato 21.06.2019

Siste 3 år

6,46%

Gj. snitt årlig avkastning

Risiko

Risikoprofil 5 / 7

ISIN
LU0123484957

Løpende kostnad
1,87%

Anbefalt konto
Aksjesparekonto

Minimumsbeløp
250 NOK

Investeringsprofil

Danske Invest Europe High Dividend investerer primært i europeiske aksjer, som er notert på en offisiel fondsbørs eller en tilsvarende anerkjent markedsplass for aksjer. Fondet investerer i selskaper, som er kjennetegnet ved et høyt udbytte, en høy profitabilitet og en lav valuation. Denne kombinasjon gir etter vår opfattning et attraktivt avkastnings potentiale og en lavere risiko enn det generelle aksjemarked. For enhver investering er det viktigt å se på både nivå og utvikling i henholdsvis udbytte, profitabilitet og valuation. Selskaper som undergår positive forandringer, inneholder et større avkastnings potensiale, men også en større risiko, enn selskaper, som er preget av større stabilitet. Vi mener, en passende balanse mellem ”sikkerhet” og ”muligheter” gir porteføljen det beste afkastning/risiko forhold. Porteføljen sammensettes ut fra målet om å maksimere den absolutte avkastning under hensyn til ønsket om et risikonivå på nivå med det generelle aksjemarked.

Spar i Danske Invest SICAV - Europe High Dividend A (NOK)

keyboard_arrow_up

Historisk avkastning er ingen garanti for fremtidig avkastning. Fremtidig avkastning vil blant annet avhenge av markedsutviklingen, forvalterens dyktighet, fondets risikoprofil og forvaltningshonorar. Avkastningen kan bli negativ som følge av kurstap. Informasjon om kostnader og ytterligere opplysninger finnes i fondenes nøkkelinformasjon og prospekt på www.skagenfondene.no/kostnader.