Hopp til hovedinnholdet

Kurs

502,11 NOK

Pr dato 14.06.2019

Siste 3 år

10,61%

Gj. snitt årlig avkastning

Risiko

Risikoprofil 6 / 7

ISIN
SE0001209834

Løpende kostnad
2,26%

Anbefalt konto
Aksjesparekonto

Minimumsbeløp
250 NOK

Investeringsprofil

Carnegie Indienfond er et fokusert og aktivt forvaltet aksjefond som investerer i indiske selskaper som drar fordel av en voksende middelklasse, sterk innenlandsk etterspørsel, økt forbruk og økte utenlandske direkteinvesteringer. Carnegie Indienfond er investert i ca. 30 selskaper.

Historisk avkastning er ingen garanti for fremtidig avkastning. Fremtidig avkastning vil blant annet avhenge av markedsutviklingen, forvalterens dyktighet, fondets risikoprofil og forvaltningshonorar. Avkastningen kan bli negativ som følge av kurstap. Informasjon om kostnader og ytterligere opplysninger finnes i fondenes nøkkelinformasjon og prospekt på www.skagenfondene.no/kostnader.