Hopp til hovedinnholdet

C WorldWide Norden

  • Norden

Kurs

11 561,76 NOK

Pr dato 13.06.2019

Siste 3 år

5,77%

Gj. snitt årlig avkastning

Risiko

Risikoprofil 5 / 7

ISIN
NO0008001484

Løpende kostnad
1,40%

Anbefalt konto
Aksjesparekonto

Minimumsbeløp
1 000 NOK

Investeringsprofil

C WorldWide Norden investerer utelukkende i fondsandeler i underfondet Carnegie Nordic Markets Sub-fund i Luxembourg. Carnegie Nordic Markets Sub-fund er et aktivt forvaltet fond, og forvalter har derfor anledning til å avvike betydelig fra referanseindeksen.

Historisk avkastning er ingen garanti for fremtidig avkastning. Fremtidig avkastning vil blant annet avhenge av markedsutviklingen, forvalterens dyktighet, fondets risikoprofil og forvaltningshonorar. Avkastningen kan bli negativ som følge av kurstap. Informasjon om kostnader og ytterligere opplysninger finnes i fondenes nøkkelinformasjon og prospekt på www.skagenfondene.no/kostnader.