Hopp til hovedinnholdet

C WorldWide Medical

  • Bransjefond
  • Helsevern

Kurs

5 011,04 NOK

Pr dato 13.06.2019

Siste 3 år

5,25%

Gj. snitt årlig avkastning

Risiko

Risikoprofil 6 / 7

ISIN
NO0010022379

Løpende kostnad
1,70%

Anbefalt konto
Aksjesparekonto

Minimumsbeløp
1 000 NOK

Investeringsprofil

C WorldWide Medical er et internasjonalt aksjefond som investerer i den globale legemiddel-industrien. Fondet har som mål å oppnå langsiktig kapitalvekst ved å investere i selskaper innen legemidler, bioteknologi, medisinsk teknikk, helseomsorg og spesialiserte legemiddelselskap.

Historisk avkastning er ingen garanti for fremtidig avkastning. Fremtidig avkastning vil blant annet avhenge av markedsutviklingen, forvalterens dyktighet, fondets risikoprofil og forvaltningshonorar. Avkastningen kan bli negativ som følge av kurstap. Informasjon om kostnader og ytterligere opplysninger finnes i fondenes nøkkelinformasjon og prospekt på www.skagenfondene.no/kostnader.