Hopp til hovedinnholdet

Brown Advisory US Smaller Companies A

  • USA
  • Små selskaper

Kurs

230,43 NOK

Pr dato 13.06.2019

Siste 3 år

16,90%

Gj. snitt årlig avkastning

Risiko

Risikoprofil 5 / 7

ISIN
IE00B0PVDG43

Løpende kostnad
1,69%

Anbefalt konto
Aksjesparekonto

Minimumsbeløp
5 000 NOK

Investeringsprofil

Rundt 90 % av porteføljen vil bli investert i amerikanske aksjer. Fondet investerer i små selskaper som er notert eller som omsettes på amerikanske markeder og børser. Generelt har disse en samlet markedsverdi som tilsvarer eller er mindre enn USD 5 milliarder på tidspunktet for første investering. Fondet kan også investere i amerikanske Rule 144A-verdipapirer, amerikanske depotbevis, amerikanske statsveksler, amerikanske statspapirer med fast og/eller flytende rente og ha støttebeholdninger av andre likvide aktiva.

Historisk avkastning er ingen garanti for fremtidig avkastning. Fremtidig avkastning vil blant annet avhenge av markedsutviklingen, forvalterens dyktighet, fondets risikoprofil og forvaltningshonorar. Avkastningen kan bli negativ som følge av kurstap. Informasjon om kostnader og ytterligere opplysninger finnes i fondenes nøkkelinformasjon og prospekt på www.skagenfondene.no/kostnader.