Hopp til hovedinnholdet

BlackRock World Technology Fund A2

  • Bransjefond
  • Teknologi

Kurs

323,51 NOK

Pr dato 14.06.2019

Siste 3 år

30,54%

Gj. snitt årlig avkastning

Risiko

Risikoprofil 6 / 7

ISIN
LU0056508442

Løpende kostnad
1,83%

Anbefalt konto
Aksjesparekonto

Minimumsbeløp
250 NOK

Investeringsprofil

Fondet investerer i selskaper som enten har, eller kommer til å få, en betydelig del av sine inntekter gjennom salg av teknologiske produkter eller tjenester.

Historisk avkastning er ingen garanti for fremtidig avkastning. Fremtidig avkastning vil blant annet avhenge av markedsutviklingen, forvalterens dyktighet, fondets risikoprofil og forvaltningshonorar. Avkastningen kan bli negativ som følge av kurstap. Informasjon om kostnader og ytterligere opplysninger finnes i fondenes nøkkelinformasjon og prospekt på www.skagenfondene.no/kostnader.