Hopp til hovedinnholdet

BlackRock World Mining Fund A2

  • Bransjefond
  • Naturressurser

Kurs

322,12 NOK

Pr dato 14.06.2019

Siste 3 år

13,05%

Gj. snitt årlig avkastning

Risiko

Risikoprofil 7 / 7

ISIN
LU0075056555

Løpende kostnad
2,07%

Anbefalt konto
Aksjesparekonto

Minimumsbeløp
250 NOK

Investeringsprofil

The World Mining Fund seeks to maximise total return. The fund invests globally at least 70% of its total assets in the equity securities of mining and metals companies whose predominant economic activity is the production of base metals and industrial minerals such as iron ore and coal. It may also hold the equity securities of companies whose predominant economic activity is in gold or other precious metal or mineral mining. The fund does not hold physical gold or metal.

Historisk avkastning er ingen garanti for fremtidig avkastning. Fremtidig avkastning vil blant annet avhenge av markedsutviklingen, forvalterens dyktighet, fondets risikoprofil og forvaltningshonorar. Avkastningen kan bli negativ som følge av kurstap. Informasjon om kostnader og ytterligere opplysninger finnes i fondenes nøkkelinformasjon og prospekt på www.skagenfondene.no/kostnader.