Hopp til hovedinnholdet

BlackRock World Gold Fund A2

  • Bransjefond
  • Verdifulle metaller

Kurs

248,03 NOK

Pr dato 14.06.2019

Siste 3 år

-4,00%

Gj. snitt årlig avkastning

Risiko

Risikoprofil 7 / 7

ISIN
LU0055631609

Løpende kostnad
2,07%

Anbefalt konto
Aksjesparekonto

Minimumsbeløp
250 NOK

Investeringsprofil

Fondet investerer hovedsakelig i selskaper innenfor gruveindustrien. Fondet kan også investere i andre metall- och gruverelaterte aksjer.

Historisk avkastning er ingen garanti for fremtidig avkastning. Fremtidig avkastning vil blant annet avhenge av markedsutviklingen, forvalterens dyktighet, fondets risikoprofil og forvaltningshonorar. Avkastningen kan bli negativ som følge av kurstap. Informasjon om kostnader og ytterligere opplysninger finnes i fondenes nøkkelinformasjon og prospekt på www.skagenfondene.no/kostnader.