Hopp til hovedinnholdet

BlackRock US Small & MidCap Opportunities Fund A2

  • USA
  • Mellomstore selskaper

Kurs

1 929,06 NOK

Pr dato 14.06.2019

Siste 3 år

8,55%

Gj. snitt årlig avkastning

Risiko

Risikoprofil 5 / 7

ISIN
LU0006061336

Løpende kostnad
1,84%

Anbefalt konto
Aksjesparekonto

Minimumsbeløp
250 NOK

Investeringsprofil

Fondet investerer mesteparten av sine midler i børsnoterte selskaper i USA.

Historisk avkastning er ingen garanti for fremtidig avkastning. Fremtidig avkastning vil blant annet avhenge av markedsutviklingen, forvalterens dyktighet, fondets risikoprofil og forvaltningshonorar. Avkastningen kan bli negativ som følge av kurstap. Informasjon om kostnader og ytterligere opplysninger finnes i fondenes nøkkelinformasjon og prospekt på www.skagenfondene.no/kostnader.