Hopp til hovedinnholdet

BlackRock US Basic Value Fund A2

  • USA
  • Store selskaper
  • Verdi

Kurs

753,98 NOK

Pr dato 14.06.2019

Siste 3 år

8,03%

Gj. snitt årlig avkastning

Risiko

Risikoprofil 5 / 7

ISIN
LU0072461881

Løpende kostnad
1,82%

Anbefalt konto
Aksjesparekonto

Minimumsbeløp
250 NOK

Investeringsprofil

Basic Value er et internasjonalt aksjefond som investerer i selskaper som forvalter mener er undervurderte. Porteføljen domineres av amerikanske selskaper.

Historisk avkastning er ingen garanti for fremtidig avkastning. Fremtidig avkastning vil blant annet avhenge av markedsutviklingen, forvalterens dyktighet, fondets risikoprofil og forvaltningshonorar. Avkastningen kan bli negativ som følge av kurstap. Informasjon om kostnader og ytterligere opplysninger finnes i fondenes nøkkelinformasjon og prospekt på www.skagenfondene.no/kostnader.