Hopp til hovedinnholdet

BlackRock Latin American Fund A2

  • Latin-Amerika

Kurs

628,88 NOK

Pr dato 14.06.2019

Siste 3 år

14,95%

Gj. snitt årlig avkastning

Risiko

Risikoprofil 6 / 7

ISIN
LU0072463663

Løpende kostnad
2,08%

Anbefalt konto
Aksjesparekonto

Minimumsbeløp
250 NOK

Investeringsprofil

Fondet forvaltes med sikte på langsiktig kapitalvekst basert på en portefølje av aksjer og aksjerelaterte instrumenter i selskaper som er hjemmehørende i Latin-Amerika eller som har en betydelig del av sin forretningsvirksomhet i denne regionen.Fondets referanseindeks er MSCI EM Latin America Net Index.

Historisk avkastning er ingen garanti for fremtidig avkastning. Fremtidig avkastning vil blant annet avhenge av markedsutviklingen, forvalterens dyktighet, fondets risikoprofil og forvaltningshonorar. Avkastningen kan bli negativ som følge av kurstap. Informasjon om kostnader og ytterligere opplysninger finnes i fondenes nøkkelinformasjon og prospekt på www.skagenfondene.no/kostnader.