Hopp til hovedinnholdet

BlackRock Global Opportunities Fund A2

  • Globale
  • Store selskaper
  • Blanding

Kurs

510,63 NOK

Pr dato 14.06.2019

Siste 3 år

15,18%

Gj. snitt årlig avkastning

Risiko

Risikoprofil 5 / 7

ISIN
LU0011850046

Løpende kostnad
1,82%

Anbefalt konto
Aksjesparekonto

Minimumsbeløp
250 NOK

Investeringsprofil

Fondet søker etter å maksimere den totale avkastning. Fondet har mandat til å investere i globale aksjer, uten noen krav til lande-, regionale eller kapitaliseringsgrenser. Minst 70% av forvaltningskapitalen skal investeres i aksjer. Valutaeksponering er fleksibelt.

Historisk avkastning er ingen garanti for fremtidig avkastning. Fremtidig avkastning vil blant annet avhenge av markedsutviklingen, forvalterens dyktighet, fondets risikoprofil og forvaltningshonorar. Avkastningen kan bli negativ som følge av kurstap. Informasjon om kostnader og ytterligere opplysninger finnes i fondenes nøkkelinformasjon og prospekt på www.skagenfondene.no/kostnader.