Hopp til hovedinnholdet

BlackRock Asian Dragon Fund A2

  • Asia eks. Japan

Kurs

350,49 NOK

Pr dato 14.06.2019

Siste 3 år

11,19%

Gj. snitt årlig avkastning

Risiko

Risikoprofil 6 / 7

ISIN
LU0072462343

Løpende kostnad
1,85%

Anbefalt konto
Aksjesparekonto

Minimumsbeløp
250 NOK

Investeringsprofil

Fondet investerer minst 70 prosent i selskaper som hovedsakelig har sin virksomhet i Asia ex. Japan. Det investeres hovedsakelig i land med potensiale for rask økonomisk vekst, og mange av disse landene er utviklingsland.

Historisk avkastning er ingen garanti for fremtidig avkastning. Fremtidig avkastning vil blant annet avhenge av markedsutviklingen, forvalterens dyktighet, fondets risikoprofil og forvaltningshonorar. Avkastningen kan bli negativ som følge av kurstap. Informasjon om kostnader og ytterligere opplysninger finnes i fondenes nøkkelinformasjon og prospekt på www.skagenfondene.no/kostnader.