Hopp til hovedinnholdet

Kurs

8 790,89 NOK

Pr dato 13.06.2019

Siste 3 år

8,75%

Gj. snitt årlig avkastning

Risiko

Risikoprofil 5 / 7

ISIN
LU0117287580

Løpende kostnad
1,46%

Anbefalt konto
Aksjesparekonto

Minimumsbeløp
250 NOK

Investeringsprofil

To achieve a capital gain over the long term. The sub-fund invests a minimum of two thirds of its total assets in equities, without geographical, sectorial or monetary limitation. The sub-fund may invest up to 33% of its total assets in UCITS and other UCIs. The sub-fund may also invest in derivative products, for the purpose of hedging or optimising portfolio exposure.

Historisk avkastning er ingen garanti for fremtidig avkastning. Fremtidig avkastning vil blant annet avhenge av markedsutviklingen, forvalterens dyktighet, fondets risikoprofil og forvaltningshonorar. Avkastningen kan bli negativ som følge av kurstap. Informasjon om kostnader og ytterligere opplysninger finnes i fondenes nøkkelinformasjon og prospekt på www.skagenfondene.no/kostnader.