Hopp til hovedinnholdet

Amundi Funds SBI FM Equity India

  • India

Kurs

1 566,55 NOK

Pr dato 13.06.2019

Siste 3 år

13,54%

Gj. snitt årlig avkastning

Risiko

Risikoprofil 6 / 7

ISIN
LU0552029232

Løpende kostnad
2,05%*

Anbefalt konto
Aksjesparekonto

Minimumsbeløp
250 NOK

Investeringsprofil

The fund seeks long-term capital growth by investing at least two thirds of the assets in Indian equities and equitylinked instruments. The investment manager will select a diversified range of listed equities reflecting the broad spectrum of the Indian economy. The fund will principally consist in securities of those companies that the investment manager considers to have potential for earnings growth and the management and financial resources to achieve it. The fund will not invest extensively in financial derivative instruments for investment purposes.

* Fondet har et variabelt kostnadselement i tillegg til de løpende kostnadene. For informasjon om dette, gå inn på "Mer om fondet" og åpne "Kiid" dokumentet.

Opplysningene på denne siden kommer fra Morningstar. SKAGEN kan ikke garantere for riktigheten av disse.

Historisk avkastning er ingen garanti for fremtidig avkastning. Fremtidig avkastning vil blant annet avhenge av markedsutviklingen, forvalterens dyktighet, fondets risikoprofil og forvaltningshonorar. Avkastningen kan bli negativ som følge av kurstap. Informasjon om kostnader og ytterligere opplysninger finnes i fondenes nøkkelinformasjon og prospekt på www.skagenfondene.no/kostnader.