Hopp til hovedinnholdet

Allianz Global Artificial Intelligence AT

  • Bransjefond
  • Teknologi

Kurs

1 252,78 NOK

Pr dato 14.06.2019

Siste 3 år

Ingen tall

Gj. snitt årlig avkastning

Risiko

Risikoprofil 6 / 7

ISIN
LU1548497699

Løpende kostnad
2,08%

Anbefalt konto
Aksjesparekonto

Minimumsbeløp
250 NOK

Investeringsprofil

Long-term capital growth by investing in the global equity markets with a focus on the evolution of artificial intelligence.

Historisk avkastning er ingen garanti for fremtidig avkastning. Fremtidig avkastning vil blant annet avhenge av markedsutviklingen, forvalterens dyktighet, fondets risikoprofil og forvaltningshonorar. Avkastningen kan bli negativ som følge av kurstap. Informasjon om kostnader og ytterligere opplysninger finnes i fondenes nøkkelinformasjon og prospekt på www.skagenfondene.no/kostnader.