Hopp til hovedinnholdet

Allianz Europe Small Cap Equity AT

  • Europa
  • Små selskaper

Kurs

2 622,97 NOK

Pr dato 21.06.2019

Siste 3 år

7,11%

Gj. snitt årlig avkastning

Risiko

Risikoprofil 6 / 7

ISIN
LU0293315296

Løpende kostnad
2,10%

Anbefalt konto
Aksjesparekonto

Minimumsbeløp
250 NOK

Investeringsprofil

Fondet har som mål å generere kapitalvekst på lang sikt. Vi investerer minst to tredeler av fondets aktiva direkte eller bruker derivater i aksjeverdipapirer eller lignende verdipapirer i små selskaper som enten er stiftet i et europeisk, utviklet land (utenom Tyrkia og Russland) eller i et land der et selskap er en del av MSCI Europe Small Cap Index. Markedskapitaliseringen til et slikt selskap må ikke være høyere enn 1,3 ganger markedskapitaliseringen til det største selskapet i den forannevnte indeksen.Vi investerer minst 75 prosent av fondets aktiva i aksjer og ekvivalente verdipapirer fra selskaper med forretningskontoer i EU-medlemsstater, Norge eller Island.

Spar i Allianz Europe Small Cap Equity AT

keyboard_arrow_up

Historisk avkastning er ingen garanti for fremtidig avkastning. Fremtidig avkastning vil blant annet avhenge av markedsutviklingen, forvalterens dyktighet, fondets risikoprofil og forvaltningshonorar. Avkastningen kan bli negativ som følge av kurstap. Informasjon om kostnader og ytterligere opplysninger finnes i fondenes nøkkelinformasjon og prospekt på www.skagenfondene.no/kostnader.