Hopp til hovedinnholdet

Allianz Europe Equity Growth Select AT

  • Europa
  • Store selskaper
  • Vekst

Kurs

1 484,68 NOK

Pr dato 14.06.2019

Siste 3 år

7,36%

Gj. snitt årlig avkastning

Risiko

Risikoprofil 6 / 7

ISIN
LU0920839346

Løpende kostnad
1,84%

Anbefalt konto
Aksjesparekonto

Minimumsbeløp
250 NOK

Investeringsprofil

The investment policy is geared towards long-term capital growth primarily through positions on European equity markets within the framework of the investment principles. To this end, the Investment Manager will acquire Equities that it considers, together with all Equities held in Sub-Fund assets, to represent an equity portfolio with a focus on larger companies (large caps) that might have high growth potential (the “Growth Stocks”).

Historisk avkastning er ingen garanti for fremtidig avkastning. Fremtidig avkastning vil blant annet avhenge av markedsutviklingen, forvalterens dyktighet, fondets risikoprofil og forvaltningshonorar. Avkastningen kan bli negativ som følge av kurstap. Informasjon om kostnader og ytterligere opplysninger finnes i fondenes nøkkelinformasjon og prospekt på www.skagenfondene.no/kostnader.