Hopp til hovedinnholdet

Allianz Europe Equity Growth AT

  • Europa
  • Store selskaper
  • Vekst

Kurs

2 575,72 NOK

Pr dato 14.06.2019

Siste 3 år

8,76%

Gj. snitt årlig avkastning

Risiko

Risikoprofil 6 / 7

ISIN
LU0256839274

Løpende kostnad
1,84%

Anbefalt konto
Aksjesparekonto

Minimumsbeløp
250 NOK

Investeringsprofil

Fondet har som mål å generere kapitalvekst på lang sikt. Vi investerer minst 75 prosent av fondets aktiva direkte i aksjer og tilsvarende verdipapirer fra utstedere som befinner seg i en EU-medlemsstat, Norge eller Island. Vi konsentrerer oss om selskaper med et vekstpotensial vi ikke tror gjenspeiles i den aktuelle aksjekursen. Vi skal også kunne investere i andre aksjer og tilsvarende verdipapirer.

Historisk avkastning er ingen garanti for fremtidig avkastning. Fremtidig avkastning vil blant annet avhenge av markedsutviklingen, forvalterens dyktighet, fondets risikoprofil og forvaltningshonorar. Avkastningen kan bli negativ som følge av kurstap. Informasjon om kostnader og ytterligere opplysninger finnes i fondenes nøkkelinformasjon og prospekt på www.skagenfondene.no/kostnader.