Hopp til hovedinnholdet

Allianz Asian Small Cap Equity AT

  • Asia eks. Japan
  • Små/mellomstore

Kurs

96,64 NOK

Pr dato 14.06.2019

Siste 3 år

8,78%

Gj. snitt årlig avkastning

Risiko

Risikoprofil 6 / 7

ISIN
LU1055786526

Løpende kostnad
2,10%*

Anbefalt konto
Aksjesparekonto

Minimumsbeløp
250 NOK

Investeringsprofil

The investment policy is geared towards long-term capital growth by investing Sub-Fund assets in Asian equity markets, with the focus on smaller companies (“small caps”). The Sub-Fund may invest up to 30% of Sub-Fund assets into the China A-Shares market either directly via Stock Connect or indirectly through all eligible instruments as set out in the Sub-Fund’s investment principles.

* Fondet har et variabelt kostnadselement i tillegg til de løpende kostnadene. For informasjon om dette, gå inn på "Mer om fondet" og åpne "Kiid" dokumentet.

Opplysningene på denne siden kommer fra Morningstar. SKAGEN kan ikke garantere for riktigheten av disse.

Historisk avkastning er ingen garanti for fremtidig avkastning. Fremtidig avkastning vil blant annet avhenge av markedsutviklingen, forvalterens dyktighet, fondets risikoprofil og forvaltningshonorar. Avkastningen kan bli negativ som følge av kurstap. Informasjon om kostnader og ytterligere opplysninger finnes i fondenes nøkkelinformasjon og prospekt på www.skagenfondene.no/kostnader.