Hopp til hovedinnholdet

Alken European Opportunities R

  • Europa
  • Fleksibel kapitalisering

Kurs

2 383,98 NOK

Pr dato 13.06.2019

Siste 3 år

11,71%

Gj. snitt årlig avkastning

Risiko

Risikoprofil 6 / 7

ISIN
LU0235308482

Løpende kostnad
1,85%*

Anbefalt konto
Aksjesparekonto

Minimumsbeløp
250 NOK

Investeringsprofil

Fondet investerer i aksjer i europeiske selskaper som omsettes på børs. Fondet kan anvende komplekse finansielle instrumenter ("derivater") som futures, opsjoner, terminkontrakter og bytteavtaler for å optimalisere forvaltningen av porteføljen eller beskytte verdien mot uønskede bevegelser i finansmarkedene.

* Fondet har et variabelt kostnadselement i tillegg til de løpende kostnadene. For informasjon om dette, gå inn på "Mer om fondet" og åpne "Kiid" dokumentet.

Opplysningene på denne siden kommer fra Morningstar. SKAGEN kan ikke garantere for riktigheten av disse.

Historisk avkastning er ingen garanti for fremtidig avkastning. Fremtidig avkastning vil blant annet avhenge av markedsutviklingen, forvalterens dyktighet, fondets risikoprofil og forvaltningshonorar. Avkastningen kan bli negativ som følge av kurstap. Informasjon om kostnader og ytterligere opplysninger finnes i fondenes nøkkelinformasjon og prospekt på www.skagenfondene.no/kostnader.