Hopp til hovedinnholdet

Alfred Berg Humanfond

  • Norge

Kurs

332,22 NOK

Pr dato 13.06.2019

Siste 3 år

11,75%

Gj. snitt årlig avkastning

Risiko

Risikoprofil 5 / 7

ISIN
NO0010032055

Løpende kostnad
1,20%

Anbefalt konto
Aksjesparekonto

Minimumsbeløp
300 NOK

Investeringsprofil

Fundamental aksjeanalyse og samfunnsmessige vurderinger ligger til grunn for investeringsvalgene. Minimum 80 % av fondets forvaltningskapital skal være plassert i verdipapirer notert i Norge. Inntil 20 % av kapitalen kan investeres i utenlandske aksjer. Banco Humanfond er et ideelt aksjefond med etisk investeringsprofil. Fondet investerer ikke i selskaper som produserer våpen, alkohol og tobakk og selskaper som bryter vesentlige etiske kriterier som omfatter menneskerettigheter, barnearbeid, arbeidsmiljø og miljø. Kriteriene er definert i tråd med vedtatte internasjonale konvensjoner. Det Etiske Investeringsråd, bestående av representanter fra ideelle organisasjoner, er etablert bl.a. for å være en rådgiver med henblikk på etiske investeringsalternativer. Banco Humanfond representerer en mulighet til å kombinere fondssparing med bidrag til humanitært eller annet ideelt arbeid.

Historisk avkastning er ingen garanti for fremtidig avkastning. Fremtidig avkastning vil blant annet avhenge av markedsutviklingen, forvalterens dyktighet, fondets risikoprofil og forvaltningshonorar. Avkastningen kan bli negativ som følge av kurstap. Informasjon om kostnader og ytterligere opplysninger finnes i fondenes nøkkelinformasjon og prospekt på www.skagenfondene.no/kostnader.