Hopp til hovedinnholdet

Alfred Berg Global

  • Globale
  • Store selskaper
  • Blanding

Kurs

504,09 NOK

Pr dato 13.06.2019

Siste 3 år

10,18%

Gj. snitt årlig avkastning

Risiko

Risikoprofil 5 / 7

ISIN
NO0010089501

Løpende kostnad
1,00%

Anbefalt konto
Aksjesparekonto

Minimumsbeløp
250 NOK

Investeringsprofil

Fondet investerer i verdipapirer i de landene som inngår i referanseindeksen. Fondet investerer ikke i fremvoksende markeder. Aksjeutvalget foretas ved bruk av fundamentale faktormodeller. Selskapene analyseres og rangeres etter forventet avkastning og risiko ved bruk av faktorer knyttet til risiko, likviditet, relativ pris, vekstpotensial og prishistorikk. Fondet er veldiversifisert med normalt 150 – 200 selskaper i porteføljen. Forvaltningen av fondet er underlagt begrensinger med hensyn til hvor store vektingsavvik porteføljen kan ha på region-, land-, bransje- og selskapsnivå. Avvik måles relativt til referanseindeksen. Dette sikrer god generell diversifisering, samt at fondets risikoprofil holdes lik referanseindeksen.

Historisk avkastning er ingen garanti for fremtidig avkastning. Fremtidig avkastning vil blant annet avhenge av markedsutviklingen, forvalterens dyktighet, fondets risikoprofil og forvaltningshonorar. Avkastningen kan bli negativ som følge av kurstap. Informasjon om kostnader og ytterligere opplysninger finnes i fondenes nøkkelinformasjon og prospekt på www.skagenfondene.no/kostnader.