Hopp til hovedinnholdet

Alfred Berg Aktiv

  • Norge

Kurs

1 637,12 NOK

Pr dato 21.06.2019

Siste 3 år

12,76%

Gj. snitt årlig avkastning

Risiko

Risikoprofil 5 / 7

ISIN
NO0010089444

Løpende kostnad
1,50%

Anbefalt konto
Aksjesparekonto

Minimumsbeløp
1 000 NOK

Investeringsprofil

Porteføljen bygges opp gjennom grundig selskapsanalyse. Hvert selskap kan over- eller undervektes inntil 10 prosentpoeng mot verdipapirets vekt i referanseindeksen. Et verdipapir utenfor referanseindeksen kan maksimalt utgjøre 10 % av porteføljen. Avviket fra referanseindeksens bransjevekter skal holdes innenfor 15 prosentpoeng. Fondet investerer hovedsakelig i selskaper notert i Norge, og har en bredt diversifisert portefølje. Minimum 80 % av fondets forvaltningskapital skal være plassert i verdipapirer notert i Norge. Porteføljen består normalt av 30 - 60 selskaper.

Spar i Alfred Berg Aktiv

keyboard_arrow_up

Historisk avkastning er ingen garanti for fremtidig avkastning. Fremtidig avkastning vil blant annet avhenge av markedsutviklingen, forvalterens dyktighet, fondets risikoprofil og forvaltningshonorar. Avkastningen kan bli negativ som følge av kurstap. Informasjon om kostnader og ytterligere opplysninger finnes i fondenes nøkkelinformasjon og prospekt på www.skagenfondene.no/kostnader.