Hopp til hovedinnholdet

Aberdeen World Smaller Companies Fund A

  • Globale
  • Små selskaper

Kurs

155,61 NOK

Pr dato 21.06.2019

Siste 3 år

13,31%

Gj. snitt årlig avkastning

Risiko

Risikoprofil 5 / 7

ISIN
LU0728928796

Løpende kostnad
1,74%

Anbefalt konto
Aksjesparekonto

Minimumsbeløp
1 000 NOK

Investeringsprofil

Fondets mål er å oppnå en kombinasjon av inntekter og vekst ved å investere hovedsakelig i aksjer i mindre selskaper over hele verden. Mindre selskaper er slike som er verdsatt til under USD 5 milliarder på investeringstidspunktet. Du kan finne mer informasjon om fondets investeringsmål og -politikk i fondets prospekt.

Spar i Aberdeen World Smaller Companies Fund A

keyboard_arrow_up

Historisk avkastning er ingen garanti for fremtidig avkastning. Fremtidig avkastning vil blant annet avhenge av markedsutviklingen, forvalterens dyktighet, fondets risikoprofil og forvaltningshonorar. Avkastningen kan bli negativ som følge av kurstap. Informasjon om kostnader og ytterligere opplysninger finnes i fondenes nøkkelinformasjon og prospekt på www.skagenfondene.no/kostnader.