Hopp til hovedinnholdet

Aberdeen Asian Smaller Companies Fund A

  • Asia eks. Japan
  • Små/mellomstore

Kurs

389,77 NOK

Pr dato 21.06.2019

Siste 3 år

6,43%

Gj. snitt årlig avkastning

Risiko

Risikoprofil 5 / 7

ISIN
LU0231459107

Løpende kostnad
1,99%

Anbefalt konto
Aksjesparekonto

Minimumsbeløp
1 000 NOK

Investeringsprofil

Fondet er et aksjefond rettet mot små selskaper. Minst 2/3 investeres i verdipapir med tilknytning til Asia og Stillehavsregionen (unntatt Japan).

keyboard_arrow_up

Historisk avkastning er ingen garanti for fremtidig avkastning. Fremtidig avkastning vil blant annet avhenge av markedsutviklingen, forvalterens dyktighet, fondets risikoprofil og forvaltningshonorar. Avkastningen kan bli negativ som følge av kurstap. Informasjon om kostnader og ytterligere opplysninger finnes i fondenes nøkkelinformasjon og prospekt på www.skagenfondene.no/kostnader.