Hopp til hovedinnholdet

Aberdeen Asia Pacific Equity Fund A

  • Asia - Stillehavsområdet eks. Japan

Kurs

698,10 NOK

Pr dato 14.06.2019

Siste 3 år

10,97%

Gj. snitt årlig avkastning

Risiko

Risikoprofil 5 / 7

ISIN
LU0011963245

Løpende kostnad
2,00%

Anbefalt konto
Aksjesparekonto

Minimumsbeløp
1 000 NOK

Investeringsprofil

Fondet mål og investeringspolitikk er å oppnå en kombinasjon av inntekter og vekst ved å investere i det vesentlige i aksjer i selskaper som er basert eller utfører det meste av virksomheten i land i Asia-Stillehavsområdet (ekskl. Japan).

Historisk avkastning er ingen garanti for fremtidig avkastning. Fremtidig avkastning vil blant annet avhenge av markedsutviklingen, forvalterens dyktighet, fondets risikoprofil og forvaltningshonorar. Avkastningen kan bli negativ som følge av kurstap. Informasjon om kostnader og ytterligere opplysninger finnes i fondenes nøkkelinformasjon og prospekt på www.skagenfondene.no/kostnader.