7 lærdommer for investorer fra koronakrisen

Av: Knut Gezelius

Det er mange lærdommer å trekke for investorer fra koronakrisen. Noen er viktige påminnelser om fallgruvene som fins, andre kan gi nyttige retningslinjer for ...

Hvordan vet du hvor mye en aksje er verdt i digitaliseringens tidsalder?

Av: Knut Gezelius

Verdier i form av varemerker, patent, franchiseavtaler og digitale plattformer driver altfor ofte verdiskapingen i et selskap, skriver porteføljeforvalter Knut ...

Muligheter i forsikring etter et år med store naturkatastrofer

Av: Knut Gezelius

Trekkspillprinsippet er en effektiv strategi som kan være gunstig for langsiktige investorer i forsikringssektoren. Særlig etter et rekordår for naturkatastrofe ...