2018 – Storm etter stille

Av: Alexandra Morris

Etter et relativt  rolig 2017, hvor investorene kunne glede seg over jevnt stigende markeder, var 2018 mye røffere, skriver investeringsdirektør Alexandra ...


Kjøp når frykten er størst

Av: Alexandra Morris

Den siste måneden har vært preget av stor uro i aksjemarkedene, og få kjenner mer på dette enn de framvoksende markedene. Da kan det være godt å løfte blikket ...


Investeringsdirektøren: Mulighetene ligger i vekstmarkedenes problemer

Av: Alexandra Morris

Utviklede markeder hadde nok et godt kvartal, mens det var motbakke for vekstmarkedene. Nå kan det være tegn til bedring.  


Historien gjentar seg ikke alltid

Av: Alexandra Morris

Året har så langt vært tøft for vekstmarkedene, og noen sammenligner situasjonen med krisen på 1990-tallet. Men det er klare, viktige forskjeller. 


Håndtere klimaendringer: SKAGENs perspektiv

Av: Alexandra Morris

Miljø-, samfunns- og selskapsstyringsspørsmål (ESG) er stadig viktigere når investeringsbeslutninger skal tas. På mange måter viser investorene politikerne ...


Når maskinene råder

Av: Alexandra Morris

Maskiner vil erstatte mennesker, sa Stephen Hawking i desember 2017. Han hadde helt rett.


Navigering i urolige aksjemarkeder

Av: Alexandra Morris

Etter to relativt rolige år i aksjemarkedene, fikk investorene en kraftig påminnelse om at bølgene kan gå høyt med påfølgende svingninger i første kvartal. 


Asia-aksjer er underpriset

Av: Alexandra Morris

Aksjemarkedene i Asia er på vei opp, skriver investeringsdirektør Alexandra Morris. 


Fokus på Korea

Av: Alexandra Morris

Hittil i 2017 har de største politiske truslene kommet fra Nord-Korea. Avbruddet i Kim Jong-Uns missiltester vil forhåpentlig vare og gir en mulighet til å ...


Ikke la følelsene råde

Av: Alexandra Morris

Det gamle vendingen om at det ikke finnes noen gratis lunsj i verdens aksjemarkeder står seg fortsatt, selv etter snart 10 år med oppgang etter finanskrisen.


Trykk for mer artikler