Hopp til hovedinnholdet
2 min lesing

- Den nye formen for aktivt eierskap?

- Når så mange investerer i indeksfond trenger man en motvekt. Er aksjonæraktivisme den nye formen for aktivt eierskap, spurte advokat Andreas Mellbye da han åpnet et miniseminar om aksjonæraktivisme i Oslo i slutten av mai.

Seminaret hadde tittelen «Aksjonæraktivisme – den nye formen for aktivt eierskap?» og ble arrangert av advokatfirmaet Wiersholm. Det var stor interesse for temaet, mange hadde satt av timene til å høre hva Andreas Mellbye, Tomas Johansson og Simen Vier Simensen hadde på hjertet. Simensen har etablert selskapet Explore Equity Partner som vil arbeide med aktivt eierskap gjennom minoritetsinvesteringer i Norden. Til tross for en stor konferansesal var det helt fullt og ingen ledige stoler i lokalet.

Skyggeaktivist

Denne formen for eierskap startet i USA, men blir stadig mer utbredt i Europa, Japan og Australia. Tomas Johansson forvalter SKAGEN Insight som har til hensikt å «skygge» de beste aktivistkampanjene globalt, altså analysere og investere i de samme selskapene som de beste aktivistene.

- Aktivister står opp for minoritetseiernes interesser. De er forkjempere for bedre selskapsstyring, og hensikten er å tjene penger ved å forbedre selskapene, forklarte Johansson.

SKAGEN Insight gjør egne analyser og vurderer selv hvilke selskaper fondet ønsker å investere i. Det er særlig fem strategier han ser etter når han skal velge selskaper til porteføljen.

1) Strukturelle forbedringer

2) Strategiske forbedringer

3) Operasjonelle forbedringer

4) Finansielle forbedringer

5) Bedre selskapsstyring

Som aktivistinvestor må du finne sammen med andre minoritetseiere og gjøre gode og veloverveide forslag til forbedringer. Ved å stille kritiske spørsmål i styrerommet bidrar aktivistene til forbedringer.

Dette er aksjonæraktivisme

Tradisjonelle aktivister kan beskrives som aktive investorer som går inn i selskaper med uutnyttet potensial for å få til forbedringer. Disse forbedringene leder vanligvis til økt verdi av selskapet, noe som er gunstig for alle aksjonærer.

Tradisjonelle aktivistfond er fond som investerer i selskaper og aktivt benytter sin stemmerett for å påvirke selskapet i riktig retning.

Les også

Les mer om SKAGEN Insight

SKAGEN gir alle tilgang til unike investeringer

Moden aktivisme

keyboard_arrow_up

Historisk avkastning er ingen garanti for fremtidig avkastning. Fremtidig avkastning vil blant annet avhenge av markedsutviklingen, forvalterens dyktighet, fondets risikoprofil og forvaltningshonorar. Avkastningen kan bli negativ som følge av kurstap. Informasjon om kostnader og ytterligere opplysninger finnes i fondenes nøkkelinformasjon og prospekt på www.skagenfondene.no/kostnader.