Hopp til hovedinnholdet

Kjøp og salg

Barn, gaver og arv

Spareavtale og uttaksavtale

Pensjon

Bedrifter

Slik gjør du

  1. Fyll ut opplysninger i skjemaet
  2. Print det ut
  3. Er du ny kunde? Da må du huske legitimasjon
  4. Signer skjemaet og send til kundeservice@skagenfondene.no, telefaks 51 86 37 00 eller post:

SKAGEN Fondene
Skagen 3
Postboks 160
4001 Stavanger

Kostnader i fondene

Tilbake Kjøp og selg fond-siden

Historisk avkastning er ingen garanti for fremtidig avkastning. Fremtidig avkastning vil blant annet avhenge av markedsutviklingen, forvalterens dyktighet, fondets risikoprofil og forvaltningshonorar. Avkastningen kan bli negativ som følge av kurstap.